نیمه دیگرم

این کتاب در چهار جلد با موضوع مهارت‌های انتخاب همسر منتشر شده که مجموعۀ مباحث نویسنده در رادیو معارف است. این مباحث در هنگام پخش با استقبال چشم‌گیر شنوندگان این رادیو روبرو شد. مؤلف در این کتاب بنا دارد به صورت کاملاً کاربردی نسل امروز را با شیوۀ صحیح انتخاب همسر آشنا کرده و به پرسش‌های جوانان در رابطه با مسائل مختلفی که جوانان امروز در مسألۀ ازدواج با آن مواجه هستند پاسخ دهد. یکی از دغدغه‌های این کتاب، تبیین سبک ازدواج اسلامی است. جلد سوم این مجموعه نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. مؤلف در جلد سوم به بهانۀ بررسی موانع تسهیل در امر ازدواج جوانان، مراحل مختلف ازدواج را از نگاه اسلامی تبیین نموده است.
قیمت دوره: بدون قاب 17500تومان با قاب: 20500تومان
خرید آنلاین کتاب از پایگاه bookroom.ir
خرید از طریق سامانه پیامکی  3000151510 : با ارسال نام کتاب و تعداد مورد درخواست به شماره سامانه

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

32 || 66311