منبع نوربهشت، خنده تو؛فاطمه

خواستند الگویت کنند، مقامت را پایین کشیدند. به گمانشان پایین کشیدن مقام تو به قیمت زمینی کردنت،‌ تو را برای مردم باورپذیر نموده و باورپذیر شدن تو، راه را برای الگو شدنت هموار می‌کند. من نمی‌دانم چرا این‌ها آنچه را طاغوتیان نیز فهمیده‌اند، ‌درک نمی‌کنند. طاغوتیان می‌دانند الگو‌هایی از جنس زمین، برای انسان‌های زمینی جذبه‌ای ندارد؛‌ از همین رو اسوه‌های خویش را چنان ماورائی می‌کشند که چشم هر تماشاگری که به آن‌ها افتاد،‌ روی آن قفل شده و ذره‌ای آن سوتر نرود. ماورائی که آن‌ها از خانۀ‌ الگوهایشان نقاشی کرده‌اند، با رنگ توهّم روی تابلوی ذهن مردم کشیده شده؛ اما تو، نه تنها اهل آسمانی،‌ بلکه بر آسمان حکومت می‌کنی.
خرید آنلاین کتاب از پایگاه bookroom.ir
خرید از طریق سامانه پیامکی  3000151510 : با ارسال نام کتاب و تعداد مورد درخواست به شماره سامانه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

32 || 66311