ما هم آرزو داریم

شما که می‏گویید لباس عروس آن‌چنانی، ماشین عروس، دسته گل و تالار و... زیاد مهم نیست، مگر جز این است که آدم یک بار عروسی می‏کند؟ در این صورت، آرزوی دختر و پسر چه می‏شود؟ عروسی یک شب است و قشنگ‏ترین شب زندگی است. بنا بر این، بهتر است همۀ اینها خیلی خوب برگزار شود تا در آینده مثل من حسرت نخورند.
ما نمی‏گوییم مراسم نگیرید. اتّفاقاً می‏گوییم مراسم بگیرید و ولیمه هم بدهید؛ امّا ساده بگیرید. خودتان را به سختی نیندازید. چشم و هم‏چشمی را کنار بگذارید. چیزی که در صفا و صمیمیت هست، در تشریفات و تجمّلات نیست. عاقلانه نیست که به خاطر یک شب، چند سال خودمان را در تنگنا و سختی بیندازیم. بگذارید قشنگیِ این شب، برای همیشه باقی بماند. طوری مراسم نگیرید که اگر چند ماه بعد از آن به گذشته نگاه کردید، حسرت بخورید که چرا این طور مراسم گرفتید. عاقلانه نیست برای یک شب، دل چند نفر را بسوزانیم. درست نیست که به خاطر یک شب، یک فرهنگ اشتباه را در میان مردم باب کنیم. چرا به خاطر یک شب، گناه کنیم؟ چرا به خاطر یک شب، خدا را به خشم بیاوریم؟ اگر به همسرتان بگویید: «نمی‏خواهم برای یک شب خودت را به سختی بیندازی»، خاطرۀ خوش این شب، هم برای او و هم برای شما باقی خواهد ماند. امّا اگر به همسرتان اصرار کردید که مراسمی پر از تشریفات و تجمّلات بگیرد، پس از آن، هر وقت که به خاطر پرداخت بدهی‏های آن شب تحت فشار قرار می‏گیرد، نسبت به شما گلایه‏مند خواهد شد. برخی از اختلافات میان پدرشوهر یا مادرشوهر با عروسشان، ریشه در خرج‏هایی دارد که عروسی روی دست آنان گذاشته؛ همان طور که برخی از اختلافات مادرزن و پدرزن با داماد هم ریشه در هزینه‏هایی دارد که جهیزیه روی دست آنان گذاشته است.
امّا گذشته از همۀ این حرف‌ها، کدام یک از این گزینه‏ها بهتر است؟
یک. ازدواج را به قدری سخت بگیریم که خیلی‏ها نتوانند در زمان لازم ازدواج کنند و یا اصلا نتوانند ازدواج کنند؟
دو. ازدواج را آسان بگیریم تا همه به آرزوی اصلی یعنی ازدواج برسند؟

 

 

32 || 66311