ماهواره

امروز ماهواره مهمون خیلی از خونه هاس و واقعا خیلی از این خیلیا نمی دونن چه نقشه ای برای اونا کشیده شده. من می دونم اگه اینا بدونن چه عاقبتی در انتظار یه خانوادۀ ماهواره ایه، این مهمون ناخونده رو از خونه بیرون می کنند. این فایل بخشی از چند برنامه ایه که توی رادیو معارف در بارۀ ماهواره داشتم. واقعا خیلی ازکسایی که به راحتی پای ماهواره رو به خونه باز کردن، با شنیدن این حرفها به راحتی ماهواره رو کنار می ذارن، توی نشر این فایل با انگیزه عمل کنید.

 
 
Powered by Phoca Download