گرفتاری در دام مدعیان دروغین و تأثیر آن در تزلزل کانون

همسرم در یکی از کلاسهای اخلاقی شرکت می کند که استادشان یک خانم است و به تازگی به شاگردانش دستور روزه سکوت داده و خلاصه از وقتی در این کلاسها شرکت می کند زندگیمان جهنم شده . هر وقت همسرم را می بینم مشغول تکان دادن لبش و گفتن ورد و ذکر است . خانه را هم از بی نظمی و به هم ریختگی نمی شود نگاه کرد .

 
 
Powered by Phoca Download